GELION

Galaxie M33 v Andromedě

VELIKOST VESMÍRU

Rozlohy vesmíru jsou mimo jakékoliv běžné chápání člověka. Stejně jako si nedovedeme představit milion kilometrů ( a to je jen zcela nepatrný kousek ve vesmírném měřítku ) tak i rozměry atomů jsou mimo běžnou zkušenost.

Jako jistou pomůcka se požívá zmenšení vesmíru do měřítka lépe představitelného. Například: pokud bude Země veliká jako jablko, jak daleko bude v tomto měřítku Slunce a jak bude veliké.

Z tohoto důvodu jsem zhotovil tuto pomůcku, která přepočítá vybrané vesmírné rozměry podle zvoleného měřítka. Zajímavé je, že ať zvolíme jakékoliv měřítko, pořád se jeden z krajních rozměrů dostává mimo naši realitu.

ZVOLTE MĚŘÍTKO

  jako       

 zaokrouhlovat hodnoty    místo parseků používat světelné roky  

JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY

 rozměrjednotka
průměr Měsíce3500km
průměr Země12700km
průměr Jupiteru142000km
průměr Slunce1390000km
průměr hvězdy Betelgeuze6.0AU
vzdálenost Země - Měsíc384000km
vzdálenost Slunce - Země1.0AU
vzdálenost Slunce - Jupiter5.2AU
vzdálenost Slunce - Pluto39.5AU
vzdálenost Slunce - Pioneer80.5AU
vzdálenost hranice Oortova mračna0.393pc
vzdálenost nejbližší hvězdy proximy Centaura1.3pc
vzdálenost Betelgeuze189pc
vzdálenost středu Galaxie8700pc
průměr Galaxie30800pc
vzdálenost nejbižší spirálové galaxie v Andromedě726000pc
vzdálenost nejvzdálenějšího kvasaru PC 1247+34064.1 x 108pc
vzdálenost horizontu viditelného vesmíru4.4 x 108pc

POPIS OBJEKTŮ

názevpopis
Oortův oblak kometNěkolik set miliard kometárních jader, které jsou rozloženy v kulové vrstvě kolem Slunce. Nejbližší jsou ve vzdálenosti 3000 AU. Nejvzdálenější komety oblaku jsou na pomezí mezihvězdného prostoru - v oblasti "nikoho", kam začínají zasahovat svou gravitací ostatní hvězdy. Hvězdy procházející v blízkosti oblaku ovlivní pohyb jeho komet ve vnější části oblaku. Některé pošle ke Slunci a stanou se z nich dlouhoperiodické komety s oběžnou drahou statisíců let, jiné přitáhne k sobě; Ty jsou pro sluneční soustavu ztraceny.
BetelgeuzeJasný červený veleobr v souhvězdí Orion. Zářivost Betelgeuze je asi 50000 Sluncí. Povrchová teplota změřená podle spektra je 3000 K. Z teploty byl podle Stefanova zákona odvozen průměr hvězdy, který vychází větší než průměr jupiterovy dráhy (1,5 mld. km).
kvazarKosmický objekt s velikým posuvem spektra k červenému konci, tedy velmi vzdálený. V dalekohledu se jeví jako slabé hvězdy. Odtud pochází jejich název: angl. quasar je zkr. pro Quasi Stellar Object ("něco jako hvězdné objekty"). Kvasary jsou zpravidla ve středu nějaké hostitelské galaxie. Jejich zářivost mnohonásobně přesahuje zářivý výkon hostitelské galaxie. Podle dnešních názorů je zdrojem energie kvazarů obří černá díra. Při pohlcování okolní hmoty se uvolňuje až 60% klidové energie moty.

POUŽITÉ JEDNOTKY

 názevrozměrpopis
Åangström1 x 10-10 mStarší jednotka délky, používaná pro vlnové délky elmg. záření, velikost atomů a molekul. Průměr vodíkového atomu je přibližně 1 Å.
AUastronomická jednotka149 x 109 mZ anglického Astronomical Unit. Astronomická délka používaná pro vzdálenosti ve sluneční soustavě nebo v soustavě dvouhvězd. Jedna AU byla definovaná jako střední vzdálenost mezi Sluncem a Zemí nebo jako délka velké poloosy Země.
lysvětelný rok9,46 x 1015 mZ anglického Light Year. Jednotka vzdálenosti ve vesmíru. Je to dráha kterou světlo (rychlostí 299 792 km s-1) uletí za jeden rok (31 557 600 s). Pro svou názorost se tato jednotka používá v populární literatůře. 1 ly se rovná 63240 AU.
pcparsec3,048 x 1016 mSlovo vzniklé spojením slov paralaxa secunda. Jednotka vzdálenosti ve vesmíru. Ze vzdálenosti 1 pc se jeví velká poloosa zemské dráhy pod úhlem jedné úhlové vteřiny (1"). 1 pc = 3.262 ly.